Tuesday, 29 November 2011

BUAT RENUNGAN

Empat Jenis Manusia

   Terdapat empat jenis manusia. Ada manusia yang mengetahui dan  tahu bahawa mereka
   mengetahui. Tanyalah (belajar) pada mereka. Ada manusia yang mengetahui dan tidak tahu
   bahawa mereka mengetahui. Mereka ini pelupa. Ingatkan mereka! Ada manusia yang tidak
   mengetahui dan tahu bahawa mereka tidak mengetahui. Mereka perlukan petunjuk. Ajarilah
   mereka. Dan ada manusia yang tidak mengetahui dan tidak tahu pula bahawa mereka tidak
   mengetahui. Mereka jahil. Hindarilah mereka!”
                                                                                         ~ Imam Al-Khalil bin Ahmad


No comments:

Post a Comment