Wednesday, 1 June 2011

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

1
Modul BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.
Hasil Pembelajaran
1. Menggunakan internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar talian; model perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.
2. Memilih bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran.
3. Membina tapak pembelajaran yang mudah.
4. Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.
5. Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam internet, alat pengarangan, animasi dalam persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam p&p bahasa Melayu.
6. Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.
Sinopsis:
Kursus ini menjelaskan penggunaan internet, pemilihan bahan internet, laman web, dan papak pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan bahan pengajaran secara dalam talian; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet, simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
Tajuk kursus:
Tajuk Kandungan Jam Catatan
1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
 Menggunakan web, video, audio, dan imej
 Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.
6
Modul
2
Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
6
Amali
3
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
 Memindahkan garis panduan dan etika
6
Modul
2
Tajuk Kandungan Jam Catatan
penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint
4
Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
 Memilih bahan sastera
 Memilih bahan tatabahasa
 Memilih bahan bidang ilmu lain
6
Amali
5
Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
 Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.
6
Modul dan Amali
6
Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 Struktur Linear
 Struktur Rangkaian
6
Modul
7
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
 Membina bahan.
6
Amali
8
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian
 Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
 Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
6
Amali
9
Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman
 Prosedur pengeditan
 Prinsip pengeditan
6
Modul
3
Tajuk Kandungan Jam Catatan
 Melaksanakan pengeditan
 Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.
10
Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
 Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
 Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
 Membina bahan video dan audio
 Menggunakan persian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar bertutur dan membaca.
6
Modul dan Amali
11
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
 Konferensi secara dalam talian
 Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.
6
Amali
12
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
6
Modul
13
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
 Menggunakan animasi perkataan dan objek PowerPoint
 Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 Memanipulasi animasi dalam persembahan
6
Amali
14
Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
6
Amali
15
Seminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
 Mengadakan seminar
 Mengadakan pameran
6
Amali
JUMLAH
90
4
Maklumat yang berkaitan terdapat di laman pembelajaran yang berikut:
http://bme3103.tripod.com
http://bmm3105.tripod.com
http://bmm3105.bravehost.com/index
http://media14minggu.tripod.com
Arahan umum kepada pelajar.
1. Sila buka folder utama dan namakan folder utama itu sebagai BMM3105 <nama, ipg>
2. Di dalam folder utama itu, buka 15 folder dan namakan setiap folder dengan tajuk 1, tajuk 2, sehinggalah ke tajuk 15.
3. Simpan kerja setiap tajuk ke dalam folder yang telah dibuka.
4. Pensyarah akan memeriksa semua kerja pelajar yang telah disimpan ke dalam folder 3 kali satu semester.
5. Pada penghujung semester, pelajar akan memindahkan semua kerja mereka ke dalam folder dan menyimpan kekal sebelum diserahkan kepada pensyarah.
Untuk penjelasan lanjut, sila hubungi:
Lokman Abd Wahid
IPG Kampus Bahasa Melayu
Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur
lokmanibmm@yahoo.co.uk

No comments:

Post a Comment